✕ Stäng

Kostnad för tandprotes

Varje tandläkare utgår ifrån en referensprislista. Men de har sedan rätt att sätta sitt egna pris för de olika behandlingarna. Men tack vare tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet så blir det en aning billigare.

Linda Nestor, journalist och redaktör Healthcare Media
Senast uppdaterad 21 september 2015

kostnad för tandprotesReferensprislista

Vad tandprotes bör kosta enligt referensprislistan. Sen får varje tandläkare sätta sina egna priser. Referensprislistan var senast uppdaterad september 2014.

  • Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 3445 kronor hos allmäntandvård och 3925 hos specialisttandvård
  • Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 4775 kronor hos allmäntandvård och 5420 hos specialisttandvård
  • Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 10170  kronor hos allmäntandvård och 11300  hos specialisttandvård
  • Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments: 11165 kronor hos allmäntandvård och 12850 hos specialisttandvård
  • Hel underkäksprotes: 8475 kronor hos allmäntandvård och 10215 hos specialisttandvård
  • Hel överkäksprotes: 8475 kronor hos allmäntandvård och 10215 hos specialisttandvård

Så mycket får du i bidrag och skydd

Allmänt tandvårdsbidrag

Varje år får du ett tandvårdsbidrag från staten. Hur mycket du får beror på hur gammal du är. De som är mellan 20-29 år eller över 75 år får 300 kronor per år. Är du mellan 30-74 får du 150 kronor per år.

Du kan spara detta bidrag i två år. Sedan hamnar du på noll igen.

Du behöver inte göra någonting för att få detta bidrag. Berätta bara för tandläkaren att du vill använda bidraget som en del av betalningen.

Särskilt tandvårdsbidrag

Om du har en sjukdom som gör att du lättare får skador på tänderna kan du få ett särskilt tandvårdsbidrag. Exempel på sådana sjukdomar eller tillstånd är muntorrhet eller bulimi.

För att få särskilt tandvårdsstöd måste du gå till din husläkare för att få ett intyg som du sedan tar med dig till din tandläkare. Detta stöd är på 600 kronor per år.

Högkostnadsskydd

Om du betalar mer än 3000 kronor per år så får du hjälp från staten på en viss procent av det överstigande beloppet.

På allt som kostar över 3000 kronor får du 50 procent ersättning. Och allt som kostar över 15000 kronor får du 85 procent ersättning.

Linda Nestor
journalist och redaktör Healthcare Media
Publicerad 30 januari 2014, senast uppdaterad 21 september 2015
Källor: Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Försäkringskassan

Senaste Nytt